ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE

O NAŠÍ ŠKOLE

V naší škole máme třídy s dětmi různého věku, takže mladší děti se učí od starších a starší pomáhajítěm mladším, nesedíme pořád jen v lavicích… využíváme všechny prostory školy a zahrady s přírodní učebnou. Nuda má u nás červenou!!!

CO O NÁS ŘÍKAJÍ

Jsme si vědomi náročnosti vaší práce a zvláště oceňujeme osobní nasazení přesahující rámec běžných pracovních povinností. Vážíme si také profesionálního, přesto individuálního a vstřícného přístupu k našim podnětům
Skupina rodičů
Milí učitelé, pět na základní škole uplynulo jako voda a nám nezbývá než se rozloučit. Naše děti zde trávily 5 dní v týdnu, každý den asi 6 hodin, není tedy divu, že nám přirostla k srdci. Pamatuji si, jak jsme vedli své děti poprvé do školy. Všichni jsme se těšili a zároveň měli tak trochu strach… A najednou je konec…. Chtěli bychom poděkovat všem učitelům, kteří naše děti tak dobře připravili na další etapu jejich života. A také vám velice děkujeme za to, že si z této školy odnášejí tolik vědomostí, které jste jim vtloukali celých pět let do hlavy. Chtěli bychom se s vámi rozloučit. Měli jsme se zde dobře a nikdy na ty společné roky nezapomeneme.
Od rodičů žáků pátých tříd ZŠ a MŠ Olbramice
Chtěla bych moc poděkovat týmu ZŠ + MŠ za to, jak se k našim dětem věnujete. Opravdu jde vidět, že školství provozujete srdcem. Jsem vděčná, že děti chodí právě do naší ZŠ a MŠ. Moc se mi líbí náplň hodin (projektové dny apod.). Vymýšlíte spoustu krásných témat a akcí i mimo školu a školku. Chtěla bych moc ocenit práci každého učitele a pracovníka MŠ + ZŠ. Jde vidět, že jste sehraný tým a moc se mi taky líbí individuální přístup ke každému dítěti, že dokážete podtrhnout a podpořit to, v čem je dítě dobré a pomoct s tím, kde potřebuje.
Zákonný zástupce 1. ročníku
Chtěla bych se podělit o své pocity, které mě provázely po celou dobu docházky mé dcery Markéty do ZŠ Olbramice. Škola se nachází v místě našeho bydliště, proto volba byla jasná. I když se jedná o malou venkovskou školu, je vybavena moderními technologiemi, které si dnešní doba žádá. Na druhé straně na vás dýchne přívětivá domácí atmosféra. Vládne zde srdečnost, vzájemný respekt, vstřícnost a empatie. Ve třídě jsou obvykle sloučeny dva ročníky, ale to vůbec neubírá na kvalitě výuky. Počet žáků je malý a přístup pedagoga velmi individuální, přesto jsou žáci citlivě vedeni k samostatnosti. Vyučující zná vaše dítě, jako vy sami. Markétka zde navázala vřelé kamarádské vztahy a po celou dobu se nesetkala s problémovým chováním spolužáků, což je velkou zásluhou práce pedagogů a ostatních zaměstnanců školy. Výuka je zpestřena zajímavými projekty na různá témata, která se prolínají do mnoha předmětů. Na dané téma pak škola pořádá různé akce (exkurze, besedy se zajímavými lidmi, venkovní aktivity, atd.). Děti pracují se zajímavými pracovními listy, na kterých si zdokonalují vědomosti a po vyřešení úkolu, se mohou ještě projevit třeba výtvarně (vybarvit obrázek). Dcera absolvovala online výuku během covidu. Jako rodič jsem měla možnost přímo pozorovat, jak výuka probíhá. P. učitelka uměla děti zaujmout, motivovat. Moc se mi líbilo vzájemné sdělování si prožitků a pocitů v této nelehké době. Online výuka byla vedena velmi kvalitně. Po návratu do školy neměla Markétka s učivem žádné problémy. Škola nabízí žákům i kroužky a umožňuje trávit odpoledne smysluplně. Je možné navštěvovat i školní družinu. Děti mají k dispozici příjemné prostředí k odpočinku i činnosti. Jejich výrobky zdobí školu. Velmi ráda jsem měla na této škole akce s rodiči. Každoroční společný výlet, sportovní soutěže, divadlo - pohádku pro děti, rozsvěcení vánočního stromu, apod.. Leta, která Markétka strávila v této škole, v nás zanechaly jen příjemné vzpomínky. Dcera stále udržuje kontakt s p. učitelkou Lucií. Chtěla bych znovu poděkovat všem pracovníkům školy za jejich srdečnost a opravdový zájem o žáky. Tento školní rok již dcera postoupila na jinou školu. Měla jsem trochu obavy, zda bude dobře připravena a nebude nějak zaostávat za žáky nové školy. Opak je však pravdou. Markétčiny vědomosti po absolvování školy v Olbramicích byly na špičkové úrovni a i nyní patří mezi nejlepší žáky. Já osobně bych přála všem dětem, aby mohly navštěvovat právě takovou školu, jaká je ta v Olbramicích. V olbramické škole opravdu stojí za to, prožít kus dětství. Sylva Kaděrová
Maminka bývalé žákyně
S místní školou jsme prožili krásných osm let, moje děti navštěvovaly školku i školu v Olbramicích. A co nám to dalo? Všem společně hezké chvíle v přátelském kolektivu ve škole i na školních akcích a dětem dobrý základ do života. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že olbramická škola dokáže kvalitně připravit děti na navazující studium na víceletém gymnáziu. Děkuji kolektivu školy za hezkých osm let.
Maminka dvou olbramických školáků