zsolbramice@seznam.cz
+420 603 266 669

PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI                        

Nabízené možnosti spolupráce                                    

 • aktualizované informace a fotografie s popisky na webových a fcb stránkách školy
 • aktualizované nástěnky  s informacemi v šatně třídy
 • veškeré informace o činnosti MŠ a o jejich změnách jsou vyvěšeny v šatně na nástěnce
 • výstavy dětských prací na nástěnkách v šatnách, každý výtvor bude označen jménem dítěte
 • možnost zapůjčení odborné literatury
 • po zjištění problému dítěte, je problém ihned konzultován s rodiči a domlouvá se společný přístup řešení
 • konzultační hodiny 2 krát měsíčně od 16.15 hodin po domluvě
 • příprava dárečků pro rodiče na Vánoce
 • příprava dárků ke Dni matek
 • pomoc rodičů při drobných opravách a práci pro MŠ
 • sponzorské dary pro MŠ
 • rodiče mohou po předcházející dohodě s učitelkou přijít spolu s dětmi do třídy a zúčastnit se her i práce s dětmi
 • po dohodě návštěva na pracovišti rodičů
 • akce pro děti a rodiče

Při spolupráci s rodiči je naším cílem:

 • co nejvíce se otevírat rodičům (vzájemné naslouchání, vstřícná a otevřená komunikace)
 • organizování individuálních setkání s rodiči ( jednotné působení na dítě při výchově, zjištění požadavků a očekávání rodičů od MŠ)
 • poskytování odborných rad při problému a nabízení literatury k dané problematice

Učitelky budou usilovat o oboustrannou důvěru a otevřenost, respektovat přání a potřeby rodičů. Budou se snažit vyhovět jejich požadavkům.