PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI                        

V program Začít spolu je kladen velký důraz na spolupráci s rodinou a její aktivní účast při výchově a vzdělávání.

·    rodiče jsou motivováni k tomu, aby vnímali úlohu mateřské školy jako doplňující k roli rodičovské výchovy

·    velmi důležitá je komunikace mezi týmem školy a rodinami

·    k dosažení otevřené a důvěrné komunikace je nutné přijetí vzájemné zodpovědnosti k vytvoření dobrého partnerského vztahu

·    pro vybudování efektivní komunikace mezi rodinami a týmem školy postupně tvoříme několik formálních i neformálních strategií 

·    při zahájení docházky jsou rodiče seznámeni s procesem individualizace

·    učitelé při osobních konzultacích podrobně vysvětlují rodičům, proč je individualizace potřebná, jak mohou oni sami přispět k lepšímu pochopení potřeb jejich dítěte

·    rodiče se aktivně účastní na vypracování tzv. ranního úkolu spolu s dětmi

·    pro rodiče připravujeme dílny s různým zaměřením, kde pracují spolu se svými dětmi, výlety, akce pro děti s rodiči, apod.

Rodiče dětí mohou být přítomni se svými dětmi v MŠ a to v různých rolích:

·    rodič jako pomocník při adaptačním procesu

·    rodič asistent a pozorovatel

·    rodič, který si připraví a vede celé téma nebo jeho část

Vše je opatřeno předem sdělenými pravidly tak, aby nedocházelo ke konfliktním či nepříjemným situacím.