ŠKOLNÍ DRUŽINA

0
žáků
kapacita

Provoz školní družiny

pondělí - pátek > ráno
6:30 - 7:30
pondělí - pátek > odpoledne
11:30 - 16:00
733 508 975

Výchovně vzdělávací činnost probíhá v souladu se zásadami Zdravé školy.

  • Chceme, aby si naši žáci v družině odpočinuli po náročné školní práci. K tomu využíváme čtenářské chvilky, povídání v komunitním kruhu, antistresové omalovánky pro děti, deskové hry…
  • V nabídce činnosti ŠD také figurují aktivity sportovní, výtvarné, pracovní, dramatické, hudební, ICT.
  • Celý školní rok je propojen různými projekty měsíčními, týdenními i celoročními.
  • Žáci se také mohou zapojit do různých soutěží mezi sebou nebo v rámci nabídek jiných pořádajících subjektů.
  • Prostory školní družiny jsou velmi dobře vybaveny a odpovídají věkovým zvláštnostem dětí (lego koutek, čtenářský koutek, relaxační koutek, kreativní koutek, koutek pro deskové hry).

Činnost školní družiny je realizována školním vzdělávacím programem pro školní družinu a řídí se vnitřním řádem školní družiny.