zsolbramice@seznam.cz
+420 603 266 669

Základní a Mateřská škola olbramice

V naší škole máme třídy s dětmi různého věku, takže mladší děti se učí od starších a starší pomáhají těm mladším, nesedíme pořád jen v lavicích… využíváme všechny prostory školy a zahrady s přírodní učebnou. Nuda má u nás červenou!!!

Jsme málotřídní školou od 1. do 5. ročníku

 • se základní školou se 5 třídami
 • s mateřskou školou
 • se školní družinou

Realizující integraci žáků

Nabízející volnočasové aktivity pro děti v rámci

 •  školní družiny
 • Mozaikového klubu Olbramice do 17:00
 • Projektu Sportuj ve škole

S moderním vybavením

Podporující

 •  vzájemnou spolupráci
 •  zvídavost
 • komunikativnost
 • tvořivost
 • toleranci
 • sociální cítění
 • vlastenectví

S netradičními metodami výuky

 • Kritické myšlení
 • Činnostní učení
 • Projektové vyučování
 • Skupinové a kooperativní učení