zsolbramice@seznam.cz
+420 603 266 669

GRATULUME VÍTĚZŮM SOUTĚŽE "MOJE RODINA"!

Chtěli bychom Vás informovat, že žáci naší školy: 
Klára Chmielová, Adam Peterek, Karolína Machová, Barbora Holcová
jsou mezi vítězi výtvarné soutěže Moje rodina. Více informací viz odkaz níže:

https://www.balonek.cz/souteze/vytvarne-souteze/moje-rodina-vyhlaseni-vysledku.html

 OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

 

zasíláme přehled pokynů, kterými se po otevření školy musíme řídit podle zaslaného Manuálu z Ministerstva školství. Pokud se do 25.5. nezmění vládní pokyny, provoz školy bude vypadat následovně:

 

1. Příchody ke školev rozestupech 1,5m (na chodníku od branky ke škole budou značky). Sourozenci stojí u jedné značky společně (starší přichází do školy ve stejný čas, na který se má dostavit mladší). Děti musí mít zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem (dále jen „rouška“), na den s sebou nosí do školy 2 roušky (jedna uschovaná v sáčku).

 

2. Vstup do školybude probíhat ve 3 časech. Skupina 1. a 2. ročníku přichází na 7:30, skupina 3. ročníku na 8:00, skupina 4. a 5. ročníku na 8:30. V pondělí 25.5. musí všichni žáci odevzdat podepsané čestné prohlášení příslušnému zaměstnanci školy. Před vstupem do budovy bude žákům změřena teplota (v případě naměřené zvýšené teplotynebude dítě vpuštěno do školy). Po přezutí a přesunu z šatny si žáci musí vydesinfikovat ruce a odcházejí do své třídy.

 

3. Při vstupu do třídyse žák posadí do lavice, kterou mu přiřadí učitel. Proběhne kontrola, zda mají všichni žáci k dispozici 2 roušky. V případě, že během výuky budou žáci sedět v lavicích, smí si odložit roušku do sáčku.Ve třídě se bude větrat. Při odchodu ze třídy na konci vzdělávacího bloku si žáci musí vydesinfikovat ruce.

 

4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest,které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),nesmí do školy vstoupit. Pokud by se tyto příznaky objevily během dne, žák musí být izolován od zbytku skupiny, neprodleně budou informováni zákonní zástupci (popř. i hygienická stanice).

 

5. Žákům nebude vydáván oběd.Proto doporučujeme dát dětem dvě svačiny. Taktéž není možné ze strany školy zajistit žákům pitný režim.

 

6. Odchod ze školy po vyučovacím blokubude také probíhat v různých časech. Skupina 1. a 2. ročníku bude odcházet v rozmezí 12:00-12:15, skupina 3. ročníku v čase 12:15-12:30 a skupina 4. a 5. ročníku od 12:30-12:45. Mladší sourozenci můžou ve své třídě vyčkat na staršího sourozence, se kterým pak společně opustí školu. Žáci, kteří zůstávají i na odpolední blok budou i nadále ve své třídě a odchází podledomluvyrodičů s pedagogickým pracovníkem (písemnou formou nebo SMS zprávou zaslanou ráno třídní učitelce).

 

7. Desinfikovat rucesi žáci musí v těchto případech: vstup do školní budovy, odchod ze třídy po vyučovacím bloku, příchod z venkovních prostor (během přestávek), po použití toalety, před použitím hraček/her/pomůcek a po jejich uklizení.

 

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pokynů.

I přes tyto ztížené podmínky se na děti moc těšíme.

Sylva Bártová 19.5.2020

MOŽNOST OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 25. 5. 2020

VÁŽENÍ RODIČE, POSÍLÁM INFORMACI O MOŽNOSTI ZNOVUOTEVŘENÍ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. PROSÍM, PŘEČTĚTE SI  POZORNĚ PŘÍLOHU.

Sylva Bártová 6.5.2020

KONZULTACE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU

Milé děti a vážení rodiče,

 

nabízím vám možnost konzultace přes WhatsApp nebo Messenger. Konzultaci si můžete zarezervovat zde.

 

Jak na to?

Select a Day - vyberte datum
Select a Time - vyberte čas
Confirm - potvrďte čas
Vyplňte jméno a email
Schedule event - naplánovat konzultaci

Sylva Bártová 5.4.2020

ŠKOLA Z DOMOVA

Vážení rodiče,
školy jsou zavřené, děti jsou doma. Doma jsou také lektoři, kteří ve školách učili. Mají čas, mají zkušenosti a jsou připraveni u svých PC a mobilních telefonů. Skype lekce mohou být zajímavou alternativou pro:
nadšence, kteří nechtějí zahálet
pro ty, kteří se potřebují něco doučit 
pro ty, kteří se připravují na zkoušky (Cambridge, maturita aj.)

Vyzkoušejte Skype lekce z pohodlí a bezpečí domova. Vyberte si z široké palety variant: , "jeden na jednoho" nebo "tři na jednoho". Mimořádná situace skýtá mimořádné ceny po dobu uzavření škol. 
 Bližší informace na    https://www.hello.cz/cs/skype-vyuka

Sylva Bártová 25.3.2020

ŠKOLA DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

Z rozhodnutí nařízení vlády ze dne 10. 3. 2020
se uzavírá škola od 11. 3. 2020 do odvolání.

 

Pro vyzvednutí žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení zavolejte a domluvíme si společný termín.

Sylva Bártová 10.3.2020

Zápis prvnáčků

Sylva Bártová 1.2.2020

DĚTSKÝ PLES

Sylva Bártová      2.1. 2020

Projektový den na téma doprava

Ve čtvrtek 17.10. budeme s žáky realizovat projektový den na téma doprava.

Žáci se setkají s policisty a vyzkouší si své znalosti a dovednosti na mobilním dopravním hřišti. Vše je hrazeno z EU Šablony do škol.

Akce se koná i v případě nepřiznivého počasí v budově školy.

Sylva Bártová  10.10. 2019

Členská schůze SLUNEČNICE OLBRAMICE, z. s.

Vážení rodiče a přátelé školy přijměte pozvání na

členskou schůzi SLUNEČNICE OLBRAMICE, z. s. 19. 9. 2019, 17:00, ZŠ Olbramice

Program:
Hlavním cílem je domluvit se
na dalším fungování Slunečnice, volbě nového výboru, předsedy a revizní komise, případně
o dalších možnostech spolku.

Sylva Bártová  10.9. 2019

Začátek školního roku 2019/2020 

Vážení rodiče,

prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a my ve škole už pomalu plánujeme nový školní rok, který začne v pondělí 2. září v 8:00 v divadélku na školní zahradě nebo v budově školy (dle počasí a podmínek). V tento den žáci obdrží rozvrhy, přihlášky do školní jídelny, družiny a Mozaiky Klimkovice. Rozvrhy hodin také budou viset na fb školy a i zde na webu během tohoto týdne. Rodiče prvňáčků také zvu na první třídní schůzku, která se uskuteční v tento první školní den od 9:00 do 10:00 (dohled dětí během schůzky je zajištěn). Vyučování v tento den bude ukončeno v 9:00.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na mailu zsolbramice@seznam.cz nebo mobilu 603 266 669.

Přeji všem krásné prázdninové dny.

Sylva Bártová  10.8. 2019