zsolbramice@seznam.cz
+420 603 266 669

Režim dne

6.15 - 10.15- příchod dětí, hry dle zájmů / pohybové aktivity / ranní a reflexní kruh, individuální, skupinové a společné výchovně vzdělávací činnosti, práce v Centrech Aktivit- didakticky cílená činnost
10:15 - 12:15 - příprava na pobyt venku / pobyt venku – pobyt na školní zahradě, v centru volného času- hřiště, vycházky po okolí
12:15 - 12:50- příprava na oběd / oběd, stomatologická péče
12:50 - 14:20- příprava k odpočinku / čtení pohádek, poslech relaxační hudby / odpočinek / náhradní klidová činnost
14:20 - 16:15- probouzení / příprava na svačinu, odpolední svačina / hry a aktivity dle zájmů dítěte / zájmové kroužky