Režim dne

6.15 - 9:55- příchod dětí, hry dle zájmů / pohybové aktivity / ranní a reflexní kruh, individuální, skupinové a společné výchovně vzdělávací činnosti, práce v Centrech Aktivit- didakticky cílená činnost
9:55 - 11:55- příprava na pobyt venku / pobyt venku – pobyt na školní zahradě, v centru volného času- hřiště, vycházky po okolí
11:55 - 12:20- příprava na oběd / oběd, stomatologická péče
12:20 - 14:00- příprava k odpočinku / čtení pohádek, poslech relaxační hudby / odpočinek / náhradní klidová činnost
14:00 - 16:15- probouzení / příprava na svačinu, odpolední svačina / hry a aktivity dle zájmů dítěte / zájmové kroužky