Režim dne

6.30 - 10:15- příchod dětí, hry dle zájmů / pohybové aktivity / ranní a reflexní kruh, individuální, skupinové a společné výchovně vzdělávací činnosti, práce v Centrech Aktivit - didakticky cílená činnost
10:15 - 12:15- příprava na pobyt venku / pobyt venku – pobyt na školní zahradě, v centru volného času- hřiště, vycházky po okolí
12:15 - 12:50- příprava na oběd
12:50 - 14:30- příprava k odpočinku / čtení pohádek, poslech relaxační hudby / odpočinek / náhradní klidová činnost
14:30 - 16:30- probouzení / příprava na svačinu, odpolední svačina / hry a aktivity dle zájmů dítěte / zájmové kroužky