zsolbramice@seznam.cz
+420 603 266 669

Režim dne

6.15 - 10.15spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné hravé, tvořivé a estetické činnosti dětí, tělovýchovná chvilka, komunitní kruh, přivítání dne, diskuze, realizace plánovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti, didakticky řízená činnost pro předškoláky, ranní svačina, v průběhu dne pitný režim
10.15 - 12.20 příprava a pobyt venku - hry, sportovní aktivity, vycházky, v případě nepříznivého počasí spontánní i řízené činnosti zaměřené na vzdělávání dětí, příprava na oběd, hygiena
12.20 - 12.50podávání oběda, hygiena, čištění zubů, některé děti odchází s rodiči domů a ostatní jdou odpočívat
12.50 - 14.15 literární nebo hudební relaxační chvilka, čtení na pokračování, spánek a odpočinek dětí, pro děti s nižší potřebou spánku jsou připravené klidové činnosti, prohlížení knih, kreslení, doplňkové programy
14.15 - 16.15 probouzení, hygiena, odpolední svačinka, tělovýchovná chvilka, hravé, tvořivé činnosti dětí, individuálně plánované činnosti, za příznivého počasí pobyt venku na školní zahradě, odchod dětí domů