TELEFON

                 ZŠ: 556 420 836                        ZŠ mob.: 603 266 669 
MŠ: 739 677 258

ŠD : 733 508 975

DATOVÁ SCHRÁNKA

k4fmfyw

EMAIL

zsolbramice@seznam.cz

ADRESA

Hlavní 25
Olbramice, 742 83 Klimkovice

POVĚŘENEC GDPR

Bc. Lenka Ješková, 556 420 676, lenka.jeskova@obecolbramice.cz

Máte nějaký dotaz?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Mgr. Sylva Bártová

Ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 2. ročníku, výchovný poradce, preventista

Základní škola

Mgr. Lucie Matznerová

Třídní učitelka 5. ročníku

Mgr. Jana Krestová

Třídní učitelka 3. a 4. ročníku

Mgr. Irena Peterková

učitelka ZŠ

Zuzana Kožiálová

vychovatelka

Barbora Ulmannová

asistent pedagoga

Jarmila Tvarůžková

asistent pedagoga

Petra Vojtasíkova DiS.

asistent pedagoga

Mgr. Alena Vlachová

školní psycholog

Mateřská škola

Mgr. Markéta Válková

vedoucí učitelka MŠ

Eva Staňová

učitelka MŠ

Jana Kubná DiS.

školní asistent

Nepedagogové ZŠ a MŠ

Blanka Vránová

Vedoucí školní jídelny

Milan Longin

Kuchař

Ing. Tereza Kvitová

Účetní

Jana Válková

Školská rada

Školská rada byla zřízena dne 1. 1. 2006.

Školská rada má šest členů, kteří jsou jmenováni a voleni:

-        třetinu, tj. 2 členy jmenuje zřizovatel

-        třetinu, tj. 2 členy volí pedagogičtí pracovníci ze svých řad

-        třetinu, tj. 2 členy volí zákonní zástupci žáků ze svých řad

Funkční období členů školské rady je tříleté.

 

V novém tříletém cyklu (2024-2027) byli od 1.7. 2024 jmenováni tito zástupci

- za zřizovatele: Milan Nehudek, Petra Teichmannová

- za pedagogy: Jana Krestová, Lucie Matznerová

- za zákonné zástupce: Michaela Křišťálová, Eva Staňová