RECENZE

Chtěla bych se podělit o své pocity, které mě provázely po celou dobu docházky mé dcery Markéty do ZŠ Olbramice. Škola se nachází v místě našeho bydliště, proto volba byla jasná. I když se jedná o malou venkovskou školu, je vybavena moderními technologiemi, které si dnešní doba žádá. Na druhé straně na vás dýchne přívětivá domácí atmosféra. Vládne zde srdečnost, vzájemný respekt, vstřícnost a empatie. Ve třídě jsou obvykle sloučeny dva ročníky, ale to vůbec neubírá na kvalitě výuky. Počet žáků je malý a přístup pedagoga velmi individuální, přesto jsou žáci citlivě vedeni k samostatnosti. Vyučující zná vaše dítě, jako vy sami. Markétka zde navázala vřelé kamarádské vztahy a po celou dobu se nesetkala s problémovým chováním spolužáků, což je velkou zásluhou práce pedagogů a ostatních zaměstnanců školy. Výuka je zpestřena zajímavými projekty na různá témata, která se prolínají do mnoha předmětů. Na dané téma pak škola pořádá různé akce (exkurze, besedy se zajímavými lidmi, venkovní aktivity, atd.). Děti pracují se zajímavými pracovními listy, na kterých si zdokonalují vědomosti a po vyřešení úkolu, se mohou ještě projevit třeba výtvarně (vybarvit obrázek). Dcera absolvovala online výuku během covidu. Jako rodič jsem měla možnost přímo pozorovat, jak výuka probíhá. P. učitelka uměla děti zaujmout, motivovat. Moc se mi líbilo vzájemné sdělování si prožitků a pocitů v této nelehké době. Online výuka byla vedena velmi kvalitně. Po návratu do školy neměla Markétka s učivem žádné problémy. Škola nabízí žákům i kroužky a umožňuje trávit odpoledne smysluplně. Je možné navštěvovat i školní družinu. Děti mají k dispozici příjemné prostředí k odpočinku i činnosti. Jejich výrobky zdobí školu. Velmi ráda jsem měla na této škole akce s rodiči. Každoroční společný výlet, sportovní soutěže, divadlo - pohádku pro děti, rozsvěcení vánočního stromu, apod.. Leta, která Markétka strávila v této škole, v nás zanechaly jen příjemné vzpomínky. Dcera stále udržuje kontakt s p. učitelkou Lucií. Chtěla bych znovu poděkovat všem pracovníkům školy za jejich srdečnost a opravdový zájem o žáky. Tento školní rok již dcera postoupila na jinou školu. Měla jsem trochu obavy, zda bude dobře připravena a nebude nějak zaostávat za žáky nové školy. Opak je však pravdou. Markétčiny vědomosti po absolvování školy v Olbramicích byly na špičkové úrovni a i nyní patří mezi nejlepší žáky. Já osobně bych přála všem dětem, aby mohly navštěvovat právě takovou školu, jaká je ta v Olbramicích. V olbramické škole opravdu stojí za to, prožít kus dětství.
Sylva Kaděrová
S místní školou jsme prožili krásných osm let, moje děti navštěvovaly školku i školu v Olbramicích. A co nám to dalo? Všem společně hezké chvíle v přátelském kolektivu ve škole i na školních akcích a dětem dobrý základ do života. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že olbramická škola dokáže kvalitně připravit děti na navazující studium na víceletém gymnáziu. Děkuji kolektivu školy za hezkých osm let.
Maminka dvou olbramických školáků
Základní školu v Olbramicích jsme si vybrali pro menší počet dětí ve třídě, přátelské a podpůrné prostředí. Syn i my jsme ocenili hezké prostředí, využívání hravých forem výuky, hodně příležitostí k pohybu na čerstvém vzduchu v rámci družiny, výborné stravování. Trochu jsem se obávala, zda bude dostačující výuka angličtiny až od 3.třídy, ale následná výuka byla kvalitní, syn se vše potřebné naučil- a nyní nemá s angličtinou problém, i když studuje na víceletém gymnáziu. Výborné zkušenosti jsme měli také se školní výukou plavání organizovanou v bazénu v Brušperku. Děkujeme za hezká léta strávená ve Vaší škole. P.S.: Lukášovi se na Wigymu daří dobře- nyní má v předmětech průměry na 1-2. Nejlépe je na tom v matematice, takže matematická třída byla dobrá volba. Měl také velmi dobrý výsledek v Bobříku informatiky.
Rakovi
Martin je dnes v sekundě (7. třídě) na Biskupském gymnáziu v Ostravě. Ve škole se mu daří, podle třídního učitele je nadprůměrným studentem. Zdá se, že ho to táhne spíše k přírodním vědám – na přírodopis, chemii a matematiku se vyloženě těší. Nadšený je ale i ze španělštiny, která mu letos přibyla k angličtině. Děkuji Vám také za příležitost s lehkým odstupem zavzpomínat. Martina jsme do školky přihlašovali v jeho třech a půl letech. Bydlíme v Klimkovicích, proto jsme podali přihlášku do klimkovické mateřské školy. V tu dobu byla manželka na rodičovské dovolené s naší roční Lenkou. Martina do školky tenkrát nepřijali. Výsledek našeho odvolání proti tomuto rozhodnutí by byl znám až koncem letních prázdnin. Proto jsme se pokusili obejít a obvolat školky v okolí. Jednou z nich byla i mateřská školka v Olbramicích. Dodnes si pamatuji, s jakým nadšením nás paní učitelka Alenka pozvala na návštěvu a prohlídku školky. Cítili jsme, že o Martina ve školce opravdu stojí. Naše rozhodnutí pro pokračování vzdělávání u vás se vlastně upevňovalo po celá Martinova „školková“ léta. Vzpomenu jen několik důvodů: • celý kolektiv všech pracovníků školky i školy po celou dobu vytvářel příjemnou, až rodinnou atmosféru pro Martina i nás rodiče, • kdykoliv jsme potřebovali, snažili jste se nám vyjít vstříc, • byli jsme nadšeni z celoškolních akcí, kdy starší děti spoluvytvářely program pro mladší, • vaše školka Martina opravdu vzdělávala a motivovala, ne jen „hlídala“. „Na stole“ byly i dosti silné argumenty, proč z Olbramické školky přejít na klimkovickou základku. Naše pohodlí - nebylo by nutné každý den dojíždět. Obavy, jestli malotřídka poskytne alespoň stejně kvalitní vzdělání jako běžná třída. Rozhodli jsme se pro vaši školu a ani dnes bychom nevolili jinak. Tady je několik důvodů. • Podporovali jste Martinovu zvídavost a samostatnost, ale také spolupráci s ostatními. • Velice dobře jste jej připravili na další studium. • Projektové dny jsou super. • Každodenní výuka je nápaditá. • Prolnutí češtiny, matematiky, vlastivědy na jednom pracovním listu je skvělé. • Přišly samozřejmě i těžší chvíle, kdy jste prokázali, že problémy „nezametáte pod koberec“, ale dokážete je společně s námi řešit a vyřešit. • V době covidu jste se velmi rychle adaptovali a průběžně vylepšovali způsob a frekvenci distanční výuky. • Cítili jsme, že vám na Martinovi záleží. • Martin se k vám do školy a na vás všechny vždycky těšil. U Lenky jsme o jiné, než olbramické škole ani neuvažovali. Jste opravdu škola od srdce, pro hlavu i ruce. (Proč už to motto nemáte na webu? :-D) Děkuji.
Pavel Doležal
Syn Daniel navštěvoval základní školu v Olbramicích několik let, přesněji od konce první třídy až do ukončení pátého ročníku. Hlavní důvod přestupu z jiné základní školy v první třídě byl ten, že synovi přístup tehdejší třídní učitelky nevyhovoval a objevily se u něj vážnější psychické problémy. I když tyto problémy naznačovaly, že s ním nebude jednoduchá práce, základní škola v Olbramicích jej v květnu, tj. prakticky před ukončením první třídy, přijala, což nám jako rodičům velmi pomohlo, protože jsme nemuseli hledat žádnou jinou (třeba i speciální) školu a současně syn nemusel vzhledem k delší absenci první ročník opakovat. V olbramické malotřídce jej kolektiv dětí mezi sebe přijal, našel si zde kamarády, s kterými se přátelí dodnes, a během těch několika let udělal velké pokroky. Školu ukončil s výborným prospěchem a na druhém stupni již navštěvoval Základní školu v Klimkovicích. Zde se ukázalo, že olbramická škola jej výborně připravila na další vzdělávání a v Klimkovicích tak nemusel řešit žádné problémy týkající se např. chybějících znalostí. Jako rodiče můžeme školu v Olbramicích pouze doporučit. Hlavní výhodou je malý počet dětí ve třídě, což je samozřejmě zásadní hlavně pro prvňáčky. Prakticky se však velmi dobře znají navzájem děti ze všech ročníků a domníváme se, že i proto se zde nikdy nemusely a ani nebudou muset řešit případy šikany tak jako v jiných velkých školách. Přesvědčili jsme se, že výuka v malotřídce, kde jsou dva ročníky spojeny do jedné třídy, nesnižuje kvalitu vzdělání a naopak učí děti navzájem si pomáhat. Učitelé se snaží vést děti k samostatnosti, nebát se osobně projevit a vystoupit před publikem, což je pro další život velmi důležité. Pedagogové jsou profesionálové, avšak současně milí a vstřícní, stejně tak jako ostatní personál včetně kuchařek, které dětem poskytují výbornou stravu. Škola rovněž požádá řadu mimoškolních akcí, kde se mohou děti i jejich rodiče navzájem lépe poznat, mají-li zájem. V současnosti Daniel navštěvuje 3. ročník Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a i zde má velmi dobré studijní výsledky. Předpokládá pokračovat ve studiu na vysoké škole, přesná volba školy zatím nepadla. Jeho hlavním zájmem je literatura a psaní a již zaznamenal několik úspěchů v národních literárních soutěžích (v loňském roce např. získal cenu Bronislavy Müllerové pořádané Vzdělávací nadací Jana Husa či výhru v soutěži Na den vědcem, kdy jeho práce byla přeložena do angličtiny a zveřejněna na webových stránkách NASA, která byla pořadatelem soutěže). Zajímá se také o historii a umění. Proto se bude jeho další studium pravděpodobně ubírat některým z těchto směrů.
Rodiče Danka
Vzhledem k tomu, že syn Sebastian po nástupu do první třídy ZŠ v Ostravě nevycházel s třídní učitelkou, začali jsme situaci řešit a hledat jinou školu. Při hledání nám byla doporučena právě škola v Olbramicích, která syna v průběhu školního roku přijala. V čem byla malotřídka pro Sebíka přínosem? Individuální a přátelský přístup vyučujících, moderní a téměř rodinné prostředí, menší kolektiv, školní a mimo školní aktivity, výuka anglického jazyka. Sebastianovi se líbil poklidný vesnický život spolužáků, jehož byl součástí i ve volném čase. Personál školy byl velice profesionální, komunikativní, vstřícný a přátelský nejen k dětem, ale i k rodičům. Výborná školní kuchyně. Aktuálně Sebastian studuje na Moravskoslezské obchodní akademii v Ostravě. Ve volném čase streamuje na platformě Twitch, kde si vytvořil vlastní komunitu a má pravidelnou sledovanost. V srpnu 2022 dosáhl největší sledovanosti ve hře Fortnite v ČR. Nadále aktivně sportuje a rád cestuje.
Michael Seifert CLUSTER GENERAL MANAGER Clarion Congress Hotel Ostrava, Imperial Hotel Ostrava and Quality Hotel Ostrava City