RECENZE

Základní školu v Olbramicích jsme si vybrali pro menší počet dětí ve třídě, přátelské a podpůrné prostředí. Syn i my jsme ocenili hezké prostředí, využívání hravých forem výuky, hodně příležitostí k pohybu na čerstvém vzduchu v rámci družiny, výborné stravování. Trochu jsem se obávala, zda bude dostačující výuka angličtiny až od 3.třídy, ale následná výuka byla kvalitní, syn se vše potřebné naučil- a nyní nemá s angličtinou problém, i když studuje na víceletém gymnáziu. Výborné zkušenosti jsme měli také se školní výukou plavání organizovanou v bazénu v Brušperku. Děkujeme za hezká léta strávená ve Vaší škole. P.S.: Lukášovi se na Wigymu daří dobře- nyní má v předmětech průměry na 1-2. Nejlépe je na tom v matematice, takže matematická třída byla dobrá volba. Měl také velmi dobrý výsledek v Bobříku informatiky.
Rakovi
Martin je dnes v sekundě (7. třídě) na Biskupském gymnáziu v Ostravě. Ve škole se mu daří, podle třídního učitele je nadprůměrným studentem. Zdá se, že ho to táhne spíše k přírodním vědám – na přírodopis, chemii a matematiku se vyloženě těší. Nadšený je ale i ze španělštiny, která mu letos přibyla k angličtině. Děkuji Vám také za příležitost s lehkým odstupem zavzpomínat. Martina jsme do školky přihlašovali v jeho třech a půl letech. Bydlíme v Klimkovicích, proto jsme podali přihlášku do klimkovické mateřské školy. V tu dobu byla manželka na rodičovské dovolené s naší roční Lenkou. Martina do školky tenkrát nepřijali. Výsledek našeho odvolání proti tomuto rozhodnutí by byl znám až koncem letních prázdnin. Proto jsme se pokusili obejít a obvolat školky v okolí. Jednou z nich byla i mateřská školka v Olbramicích. Dodnes si pamatuji, s jakým nadšením nás paní učitelka Alenka pozvala na návštěvu a prohlídku školky. Cítili jsme, že o Martina ve školce opravdu stojí. Naše rozhodnutí pro pokračování vzdělávání u vás se vlastně upevňovalo po celá Martinova „školková“ léta. Vzpomenu jen několik důvodů: • celý kolektiv všech pracovníků školky i školy po celou dobu vytvářel příjemnou, až rodinnou atmosféru pro Martina i nás rodiče, • kdykoliv jsme potřebovali, snažili jste se nám vyjít vstříc, • byli jsme nadšeni z celoškolních akcí, kdy starší děti spoluvytvářely program pro mladší, • vaše školka Martina opravdu vzdělávala a motivovala, ne jen „hlídala“. „Na stole“ byly i dosti silné argumenty, proč z Olbramické školky přejít na klimkovickou základku. Naše pohodlí - nebylo by nutné každý den dojíždět. Obavy, jestli malotřídka poskytne alespoň stejně kvalitní vzdělání jako běžná třída. Rozhodli jsme se pro vaši školu a ani dnes bychom nevolili jinak. Tady je několik důvodů. • Podporovali jste Martinovu zvídavost a samostatnost, ale také spolupráci s ostatními. • Velice dobře jste jej připravili na další studium. • Projektové dny jsou super. • Každodenní výuka je nápaditá. • Prolnutí češtiny, matematiky, vlastivědy na jednom pracovním listu je skvělé. • Přišly samozřejmě i těžší chvíle, kdy jste prokázali, že problémy „nezametáte pod koberec“, ale dokážete je společně s námi řešit a vyřešit. • V době covidu jste se velmi rychle adaptovali a průběžně vylepšovali způsob a frekvenci distanční výuky. • Cítili jsme, že vám na Martinovi záleží. • Martin se k vám do školy a na vás všechny vždycky těšil. U Lenky jsme o jiné, než olbramické škole ani neuvažovali. Jste opravdu škola od srdce, pro hlavu i ruce. (Proč už to motto nemáte na webu? :-D) Děkuji.
Pavel Doležal
Syn Daniel navštěvoval základní školu v Olbramicích několik let, přesněji od konce první třídy až do ukončení pátého ročníku. Hlavní důvod přestupu z jiné základní školy v první třídě byl ten, že synovi přístup tehdejší třídní učitelky nevyhovoval a objevily se u něj vážnější psychické problémy. I když tyto problémy naznačovaly, že s ním nebude jednoduchá práce, základní škola v Olbramicích jej v květnu, tj. prakticky před ukončením první třídy, přijala, což nám jako rodičům velmi pomohlo, protože jsme nemuseli hledat žádnou jinou (třeba i speciální) školu a současně syn nemusel vzhledem k delší absenci první ročník opakovat. V olbramické malotřídce jej kolektiv dětí mezi sebe přijal, našel si zde kamarády, s kterými se přátelí dodnes, a během těch několika let udělal velké pokroky. Školu ukončil s výborným prospěchem a na druhém stupni již navštěvoval Základní školu v Klimkovicích. Zde se ukázalo, že olbramická škola jej výborně připravila na další vzdělávání a v Klimkovicích tak nemusel řešit žádné problémy týkající se např. chybějících znalostí. Jako rodiče můžeme školu v Olbramicích pouze doporučit. Hlavní výhodou je malý počet dětí ve třídě, což je samozřejmě zásadní hlavně pro prvňáčky. Prakticky se však velmi dobře znají navzájem děti ze všech ročníků a domníváme se, že i proto se zde nikdy nemusely a ani nebudou muset řešit případy šikany tak jako v jiných velkých školách. Přesvědčili jsme se, že výuka v malotřídce, kde jsou dva ročníky spojeny do jedné třídy, nesnižuje kvalitu vzdělání a naopak učí děti navzájem si pomáhat. Učitelé se snaží vést děti k samostatnosti, nebát se osobně projevit a vystoupit před publikem, což je pro další život velmi důležité. Pedagogové jsou profesionálové, avšak současně milí a vstřícní, stejně tak jako ostatní personál včetně kuchařek, které dětem poskytují výbornou stravu. Škola rovněž požádá řadu mimoškolních akcí, kde se mohou děti i jejich rodiče navzájem lépe poznat, mají-li zájem. V současnosti Daniel navštěvuje 3. ročník Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a i zde má velmi dobré studijní výsledky. Předpokládá pokračovat ve studiu na vysoké škole, přesná volba školy zatím nepadla. Jeho hlavním zájmem je literatura a psaní a již zaznamenal několik úspěchů v národních literárních soutěžích (v loňském roce např. získal cenu Bronislavy Müllerové pořádané Vzdělávací nadací Jana Husa či výhru v soutěži Na den vědcem, kdy jeho práce byla přeložena do angličtiny a zveřejněna na webových stránkách NASA, která byla pořadatelem soutěže). Zajímá se také o historii a umění. Proto se bude jeho další studium pravděpodobně ubírat některým z těchto směrů.
Rodiče Danka
Vzhledem k tomu, že syn Sebastian po nástupu do první třídy ZŠ v Ostravě nevycházel s třídní učitelkou, začali jsme situaci řešit a hledat jinou školu. Při hledání nám byla doporučena právě škola v Olbramicích, která syna v průběhu školního roku přijala. V čem byla malotřídka pro Sebíka přínosem? Individuální a přátelský přístup vyučujících, moderní a téměř rodinné prostředí, menší kolektiv, školní a mimo školní aktivity, výuka anglického jazyka. Sebastianovi se líbil poklidný vesnický život spolužáků, jehož byl součástí i ve volném čase. Personál školy byl velice profesionální, komunikativní, vstřícný a přátelský nejen k dětem, ale i k rodičům. Výborná školní kuchyně. Aktuálně Sebastian studuje na Moravskoslezské obchodní akademii v Ostravě. Ve volném čase streamuje na platformě Twitch, kde si vytvořil vlastní komunitu a má pravidelnou sledovanost. V srpnu 2022 dosáhl největší sledovanosti ve hře Fortnite v ČR. Nadále aktivně sportuje a rád cestuje.
Michael Seifert CLUSTER GENERAL MANAGER Clarion Congress Hotel Ostrava, Imperial Hotel Ostrava and Quality Hotel Ostrava City