DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Projekty

Operační program Zaměstnanost – dotace pro Mozaikový klub Olbramice


"Nástroje pro oživení a odolnost"

- finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.


Mléko do škol

podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků


Ovoce do škol

podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků prvního i druhého stupně základních škol za pomoci evropských a státních dotací.


Obědy pro děti -  WOMEN FOR WOMEN, O.P.S..


Zdravá škola

nebo též Škola podporující zdraví. Cílem programu je zoptimalizovat vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a školou samotnou, po stránce tělesné, sociální i duševní


Zdravá školní jídelna

 cílem projektu je podpora školního stravování, odstranění nedostatků a docílení toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou vyváženou a pestrou stravu.


Projekt Tereza

usiluje o to, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, rozuměly životnímu prostředí, dělaly něco pro udržitelný rozvoj


 Sportuj ve škole

navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nyní realizován ve školní družině