zsolbramice@seznam.cz
+420 603 266 669

Zápis prvňáčků

Seznam přijatých žáků 

 

2021/2022

Vážení zákonní zástupci,

posílám informace k zápisu k povinné školní docházce, který vzhledem k mimořádným opatřením, proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 

V praxi to znamená, že zápis proběhne bez účasti dětí i zákonných zástupců. 

Termín: 22. 4. 2021

Předkládám vám následující jednoduchý postup, jak dítě do prvního ročníku zapsat:

1. STÁHNĚTE A VYPLŇTE OBA UVEDENÉ DOKUMENTY

Povinná informace

Ředitel školy je povinen podat informaci o možnosti odkladu. Pokud tedy zákonný zástupce uvažuje
o možnosti odkladu, využije níže uvedený formulář „Žádost o odklad“, který je však nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a vyjádřením odborného lékaře či klinického psychologa.

2. VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ A ODEŠLETE UVEDENÉ DOKUMENTY

a) datovou schránkou:k4fmfyw
b) emailem s elektronickým podpisem:zsolbramice@seznam.cz
c) poštou – doporučeným dopisem: Základní škola a mateřská škola Olbramice, p.o. Hlavní 25, 742 83 Klimkovice
d) vhoďte do schránky školy dne 22. 4. do 16:00 podepsané v obálce (pověřený pracovník si tyto obálky po 16 hodině vyzvedne)

Závěr

Do 14 dnů od data Zápisu bude také na webu školy vyvěšen seznam uchazečů (přijatých, nepřijatých dle registračního čísla, které si do zápisního lístku vymyslete, (doporučuji číslo rodného listu dítěte za lomítkem).

V případě dotazů jsem k dispozici na tel. čísle 603 266 669 či e-mailu školy:  zsolbramice@seznam.cz.
Spolu to zvládneme.

Mgr. Sylva Bártová
ředitelka školy

Dokumenty ke stažení