SLUNEČNICE OLBRAMICE z.s.

Výlet Slunečnice do hor už ve středu 28. 9. 2022. 

AKTUALITY SLUNEČNICE

SLUNEČNICE OLBRAMICE z.s.

Slunečnice je zájmový spolek při Základní a mateřské škole Olbramice. Cílem spolku je organizace kulturních, společenských a sportovních akcí pro děti, mládež i dospělé. Slunečnice také podporuje aktivní účast dětí, mládeže a dospělých na poznávání blízkého okolí a vyvíjí aktivity k podpoře zlepšování vztahů mezi generacemi, k integraci seniorů i handicapovaných (bez rozdílu věku). Mezi každoročně konané akce, na kterých se Slunečnice podílí, patří například dětský maškarní ples, oslava dne dětí, výlet dětí a rodičů, nebo rozsvěcení vánočního stromu.

AKTUALITY SLUNEČNICE

VEDENÍ SLUNEČNICE Z.S.

Michaela Kříšťalová

předseda

Bc. Veronika Ratajová

Místopředseda

Ing. Petra Teichmannová

Hospodář

Členové výboru:

Bc. Gabriela Gojová

Bc. Veronika Klapcová

Pozice

Revizní komise:

Mgr. Jana Běhálková

Lenka Svobodová

Pozice
TELEFON

+420 736 443 047

EMAIL

slunečnice.olbramice@centrum.cz

ADRESA

Hlavní 25 Olbramice, 742 83 Klimkovice